Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 2014+152614, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

     În data de 11.07.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr.1606 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) - în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare ( AM POIM ) și ECOAQUA SA. Valoarea proiectului este de 531.454.250,67 lei inclusiv TVA din care valoarea eligibilă conform POIM (FC+BS+BL+OR) 447.704.399,00 lei fără TVA reprezentând 90.540.446 Euro. Schema de finanțare: Non Funding Gap (NFG)-6% și Funding Gap (FG)-94%, din care : Fondul de Coeziune (FC)-85%, Buget de Stat (BS)-13% și Buget Local (BL)-2%. Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv perioada 11.12.2018-31.12.2023 (include și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare).
 

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020.

    Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional de Infrastuctură Mare și are o valoare totală de 11 926 122 lei, pentru care Asociația, conform Contractului de Finanțare (cu numărul 24 din 09.02.2017), asigură o cofinanțare de 119 261 lei.

    Consultantul selectat prin procesul de achiziție publică este asocierea Romair Consulting SRL (liderul asocierii), Complex Design SRL, Top Ram Project SRL.