Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

Scopul

     Asociaţia intercomunitară ECOAQUA are ca scop reglementarea, înfiinţarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului realizat, pe baza strategiei de dezvoltare.

     La baza înfiinţării acesteia stă interesul general al locuitorilor localităţilor asociate pentru îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară .

Obiectivele:

Activităţi: