Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

ȘEDINȚE 2023


 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 7 Aprilie 2023
  1. Raportul pentru numirile finale ale candidaților pentru Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA;

  2. Situațiile financiar-contabile ale asociației aferente anului 2022;

  3. Propunere spre avizare a BVC-ului operatorului ECOAQUA SA, conform adresă operator;

  4. Propunere spre aprobare eliminare a taxelor de eliberare Adeverințe Debite din Anexa hotărârii AGA ADI, nr.11/27.05.2020, punctul 5, conform adresă operator;

  5. Diverse.


 • Convocator şedinţă CD ADI ECOAQUA pentru data de 7 Aprilie 2023

 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 11 Ianuarie 2023

 • Convocator şedinţă CD ADI ECOAQUA pentru data de 11 Ianuarie 2023 • ȘEDINȚE 2022


 • Convocator şedinţă CD ADI ECOAQUA pentru data de 15 Decembrie 2022

 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 15 Decembrie 2022

 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 10 Noiembrie 2022
  1. Execuţie bugetară semestrul I anul 2022;

  2. Selecţia Consiliului de Administraţie al Ecoaqua SA;

  3. Propunere spre aprobare a Actului Adiţional nr.3 la Actul Constitutiv şi a
   Actului Adiţional nr.5 la Statutul Asociaţiei;

  4. Propunere spre aprobare a modificărilor Contractului de Delegare şi a anexelor acestuia :

  5. Informare cu privire la situaţia preluării în operare a UAT-urilor membre;

  6. Diverse.