Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020


    Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional de Infrastuctură Mare și are o valoare totală de 11 926 122 lei, pentru care Asociația, conform Contractului de Finanțare (cu numărul 24 din 09.02.2017), asigură o cofinanțare de 119 261 lei.

    Consultantul selectat prin procesul de achiziție publică este asocierea Romair Consulting SRL (liderul asocierii), Complex Design SRL, Top Ram Project SRL.