Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA
Locaţia sediului A.D.I. ECOAQUA


 • Convocator şedinţă CD ADI ECOAQUA pentru data de 11 Ianuarie 2023

 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 11 Ianuarie 2023


 • Convocator şedinţă CD ADI ECOAQUA pentru data de 15 Decembrie 2022

 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 15 Decembrie 2022

 • Convocator şedinţă AGA ADI ECOAQUA pentru data de 10 Noiembrie 2022
  1. Execuţie bugetară semestrul I anul 2022;

  2. Selecţia Consiliului de Administraţie al Ecoaqua SA;

  3. Propunere spre aprobare a Actului Adiţional nr.3 la Actul Constitutiv şi a
   Actului Adiţional nr.5 la Statutul Asociaţiei;

  4. Propunere spre aprobare a modificărilor Contractului de Delegare şi a anexelor acestuia :

  5. Informare cu privire la situaţia preluării în operare a UAT-urilor membre;

  6. Diverse.